Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Байбек Монгуш, Дээди Хуралдың аграр политика талазы-биле комитединиң даргазы:

16 июля 2021 - 11:39

- COVID-19 бажын база катап көдүрүп турар үеде даштыкы чурттар-биле кандыг харылзаа турар боор деп кижи бодаар.

 

Моол тала кызыгаарны так кылдыр хаап-даа алган болза-даа, тыва сайгарлыкчы араттар кожа-хелбээ чуртче тараа аймаан үндүр садып турар. Федералдыг каайлы албанының медээзи-биле 2021 чылдың июль 1-ге чедир Моолче 160 муң долларның тараазын тыва тараажылар үндүр саткан.

ТР-ниң Баштыңының хүлээлгезин күүседип турар Владислав Ховалыг тараалаң Каа-Хем, Таңды болгаш Чаа-Хөл кожууннарже ажылчын сургакчылаашкын үезинде тараа өстүрүкчүлери-биле ыяап ужуражып, оларның айтырыгларын сонуургап, шиитпирлежип турары онза-дыр. Ынчап кээрге, Даргавыс кожа-хелбээ даштыкы чурт-биле экономиктиг харылзаа айтырыын база кичээнгейден салбайн турар ышкажыл.


Возврат к списку