Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Депутат Радислав Наважап улуг чогаалчы Сергей Пюрбюге тураскааткан юбилейлиг хемчеглерге киришкен

08 Сентября 2018 - 13:08

Дүүн, сентябрь 7-де, Улуг-Хем кожууннуң Эъжим арбанга Тываның улустуң чогаалчызы, шылгараңгай очулдурукчу, прозачы Сергей Бакизович Пюрбюнуң 105 чылынга тураскааткан уран номчулга болгаш ооң сөзүнге бижиттинген ырларга конкурстар болуп эрткен.

Аңаа ТР-ниң Дээди Хуралында комитет даргазы Радислав Наважап киришкеш, мөөрейниң киржикчилеринге байыр чедирген.

«Тыва уран чогаалда, ылаңгыя шүлүк хевиринге Сергей Пюрбю ышкаш онза дылдыг кижи амгы үеге чедир чок. Тыва поэзияның мөгейикчилери ону тыва Пушкин деп чугаалажыр. Ол бедик үнелел номчукчулар аразынга анаа-ла тарап нептеревээн: Пюрбю, шынап-ла, уран сөзү, улуг талантызы-биле чонун кайгаткан улуг Шүлүкчү.

Чогаалчының калбак чогаалдары, шиилери, очулгалары, шүлүктери бо хүннерге чедир дириг – олар өлүм чок. Ооң бир херечизи – «Чуртталганың ыраажызы» деп чогаадыкчы мөөрей. Бөгүн Сергей Пюрбюнуң чараш шүлүктерин хөй кижи номчуп күүседир. Ооң сөзүнге бижиттинген билдингир ырлар кежээн дургу чаңгыланыр. Ыры-шүлүк база катап бистиң уян сеткилдеривисти доюлдуруп, улуг таалал – өөрүшкүнү сөңнээр.

С. Пюрбю төрээн чериниң алгакчызы, мактакчызы. Ол дээш актыг черге буруудаттырып чораан. Ынчалза-даа чонунуң ынак чогаалчызы болуп чүректерге арткан. Шүлүкчүнүң салым-чаяанынга төрээн чериниң каас-чараш бойдузу улуг салдарлыг болганы чугаажок. Пюрбю тыва чоннуӊ кезээде өлүм билбес улуг, эӊ-не шылгараӊгай шүлүкчүзү болуп артар.

Мөөрейниң киржикчилеринге чедиишкиннерни күзедим! Улуг өгбевистиң чараш чогаалдары силерниң уран талантыңар ажыдарынга өмек-дөмек, сүлде-сүзүк болзун!», - деп Радислав Наважап чугаалаан.

Радислав Наважап тыва чогаалчыларның, эртемденнерниң болгаш эъжимчилерниң киржилгези-биле С.Б. Пюрбюге хөрек тураскаал ажыдыышкынынга база киришкен. 


Возврат к списку