Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Мөңгүн-Тайга биле Каа-Хем кожууннарның төлээлериниң ужуражылгазы болган

12 Марта 2019 - 16:44

Март 11-де Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп сумузунга Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Эрге-чагырганың федералдыг органнары, тус чер бот-башкарылга органнары, хамааты ниитилелдиң институттары-биле кады ажыл чорудар болгаш информастыг политика талазы-биле комитединиң даргазы Юрий Валерьевич Кара-оол болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) депутады Ульяна Байыр-ооловна Монгуш Мөңгүн-Тайга биле Каа-Хем кожууннарның культура удуртулгаларының аразында кады ажылдажылгазының дугайында дугуржулганы кылганнар. Тускай езулал аайы-биле ук кожууннарның культура талазы-биле удуртукчулары чогуур документилерге аттарны база салганнар.

Сарыг-Сеп сумузунуң культура ордузунга Мөңгүн-Тайга кожууннуң салым-чаяанныг артистериниң күүселдези-биле“Инчеек” деп шиизиниң көрүлдези болган. Каа-Хем кожууннуң чурттакчылары ырак-узак черден келген шиини улуг сонуургал-биле көрүп, культурлуг дыштанылганы чонга чедирген депутаттарга болгаш артистерге өөрүп четтиргенин илередип, харыы кылдыр Мөңгүн-Тайга кожуунга база тускай көргүзүглүг аалдап чедерин дыңнатканнар.Возврат к списку