Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Республика хүнү-биле аныяк мөгелерге хүндүлүг аттарны тывыскан

15 Августа 2018 - 20:14

Бөгүн, август 15-те, Республика хүнүнге тураскааткаткан 18 харга чедир мөгелер аразынга тыва хүреш маргылдаазы болуп эрткен.

Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Кан-оол Тимурович Даваа хүреш маргылдаазының байырлыг ажыдыышкынынга Тыва Республиканың Баштыңы Шолбан Валерьевичиниң Кара-оолдуң, Тыва Республиканың Чазааның болгаш Дээди Хуралының мурнундан чыглып келген чонга Республика хүнү-биле байыр чедириишкинин кылган.

Хүндүлүг чаңгыс чер-чурттугларым!

Онза хүндүткелдиг күш-ажылдың хоочуннары!

Республиканың Хүнүнге тураскааткан 18 харга чедир элээди оолдар аразынга хүреште киржип турар мөгелеривис!

 

Тыва Арат Республиканың аңгы күрүне болуп тургустунганындан бээр 97 чыл ою биле бүгү Тываның хөй янзы язы-сөөктүг чонун Тыва Республиканың Чазааның болгаш  Дээди Хуралының мурнундан база бодумнуң өмүнээмден изиг байырымны чедирип тур мен!

Эрткен чылын маңаа чаа чараш чаңчылды эгелеп алган бис. Август 15-тиң хүнүнде, бистиң ыдыктыг чер-чурттувустуң төрүттүнген хүнүн демдеглеп турар болганывыста, Тыва Республикавыска төнчү чок ынакшылывыстың болгаш деңнеп четпес чоргааралывыстың бадыткалы кылдыр шупту туруп келгеш, үш катап “Тыва чуртум, курай, курай!” деп курайлап каарывысты дилеп тур мен! Шупту ак хадактарны тудуп алгаш, эптиг-демниг, холдарывыс делгем кылдыр чада тудуп алгаш, төрээн чер-чурттувуска чаяаттынып келгенивиске өөрүп-четтиргенивисти, тайбың-чаагай амыдырал-чуртталга, сайзырал-хөгжүлде, аас-кежик арбын турзун, ажыл-агыйывыс аайлажып чорзун,арат-чонувус онча-менди, кадык-чаагай чорзун, бак чүве чайлап, эки үүле көвей болзун дээш: “Тыва чуртум, курай, курай!”“Тыва чуртум, курай, курай!”“Тыва чуртум, курай, курай!”

Өгбелеривистен дамчып келген чараш ужур-чаңчылдарывысты хумагалыг камгалап, Тыва Республиканың төрүттүнген Хүнүнде Тываның болгаш Россияның Күрүне туктары көдүрер,Буян-Бадыргының тураскаалынга мөгейип, аъттарлыг парад-чыскаал,Тыва Республикавысты курайлаарёзулалдээш, тускай сагып чоруур чаа ёзу-чаңчылдарывыс бар чон бис. Ол чүнү көргүзүп турар дээрге, Тыва чуртувус бурунгаар сайзырап, чер-делегейде ады алдаржыырга, бээр келиксээн, көрүксээн  улустуң саны чыл тудум көвүдеп олурар. Оларның дириг чижээ кылдыр чоокта чаа Бүгү делегей чергелиг ШОС дээр – Шанхайның кады-ажылдажылга организациязының удуртуп-баштап турары даштыкы күрүнелерниң Камгалал сайыттарының чыыжы Алдын-Булакка, Бүгү делегейниң авточарыш этаптары база биске эртти, а бо стадионга Японияның Император Кубогунуң 25 дакпыр тиилекчизи, 68-ки ёкудзуна деп бедик атты 21-ги чүс чылда бир дугаар чаалап алган, алыс боду моол мөге, кады чоок эдержип чоруурум эжим –Асашори Дагвадорж боду аалдап кээп чорду. Ол ам база катап тос айда келгеш, бодунуң школазынга өөренир оолдарны шилип алыр деп аазаан кижи. 

Өгбелеривистиң тургузуп берген күрүнезиниң төрүттүнген хүнүнде чүнү белекке берип болур бис? Кижи бүрүзү бодунуң кылып чоруур ажыл-херээн шынчы, ак сеткилдиг, төлептиг күүседип, өөренип чоруур кижи өөредилгезин чедиишкинниг өөренип, чедип аар күзел салып алган кижи албан чедип аар болза, төрээн чер-чурттунга өртек чок белек ол деп бодаар мен. Ынчангаш, аныяк чалыы мөгелеривиске база Тыва Республивыска боттарының мурнундан белек кылдыр чараш аргаларлыг, дидим хүрешти көргүзерин күзээр-дир мен! Тыва Республикавыстың хүнү-биле база катап изиг байыр!  

 162 шыырак аныяк мөгелерниң аразынга болган маргылдаа бедик деңнелге эрткен. 


Түңнелинде Улуг-Хемниң мөгези Натпит Найыр болгаш Барыын-Хемчиктен Домаалай Авырал үшкү-дөрткү черни алгаш, Тыва Республиканың Аныяк Начын мөгелери деп хүндүлүг аттарны чаалап алганнар. Үжүүрлешкен мөге Сүт-Хөлден Күндесонам Ондар Тыва Республиканың Аныяк Эзир мөгези болган, шүгген мөге Улуг-Хем кожуундан Хүлер Түлүш Тыва Республиканың Аныяк Арзылаңы деп хүндүлүг атты алган.Возврат к списку