Верховный Хурал (парламент) Республики Тыва

Официальный сайт search.png   vkontakte   facebook   twitter

Чөөн-Хемчикте байырлалдар доозулган

17 июля 2017 - 12:17

Июль 16-да, Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннарының болгаш көдээ ишчилериниң байырлалы Наадымның болгаш делегей чергелиг “Үстүү-Хүрээ” дириг хөгжүм фестивалының түңнел кезээ тыва хүреш маргылдаазы Чадаана хоорайга болган.


Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Ш. Кара-оол Чөөн-Хемчик кожууннуң малчыннар Наадымы болгаш бүгү делегей чергелиг дириг хөгжүм фестивальдың түңнел хемчеглеринге киржип чорааш, кожууннуң бо чылын "Аныяк өг-бүлеге кыштаг" төлевилелдиң киржикчилери болур аныяктар-биле база ужурашкан.

Аныяк малчыннарның 5 киржикчилерниң кажаалары туттунган, а арткан 5 аныяктарның кажаалары чедир кылдынмаан болган. Ынчалза-даа черле шалыпкын тудугларны дооскаш, кыштаглаар бажыңнарынче бо чылын кирер дээш кызып турар болганнар.

Аныяктарның салган сорулгазын чедип алыр дээш холу дыңзыг ажылдап  турарын көргеш,  Ш. Кара-оол өөрүп турган:    

- Кызып турары илдең, чүткүлдүг дээрзи көстүп турар-дыр. Ылаңгыя албан-биле тудуп алган чаа кыштаанга кудазын дүжүрген Иргит Анай-Хаак биле Чаянны бүгү республикага чижек кылдыр көргүзүп болур-дур. Кудазын эрттирер дээш бажыңы биле кажаазын дыка дүрген тудуп алганнар. Оларга байырымны чедирип, чалалгазынга кээп шыдавайн барганымны тайылбырлап, аас-кежиктиг болурун күзеп, белек-селээм сөңнедим.

Чадаанага төрүттүнген, Тываның чоргаар оглу Шойгу Сергей Күжүгетовичиниң төрээн чер-чурттунга кайы-хире ынаан, бичии-ле чайлыг апаргаш бээр халдып чанып кээрин, ооң-биле каш хонук дургузунда чоруп турганывысты база чөөн-хемчикчилерге чугаалап бердим.

Эки Наадымнап, Үстүү-Хүрээлеп, Тыва күрүнениң тургузукчуларының бирээзи, Даа кожууннуң Гун нояны Буян-Бадыргының 125 чыл оюн демдеглеп эрттирип турар чонумга бүгүдеге чедиишкиннерни, орук-чоруу чогунгур болурун, ажыл-агыйы аайлажып чоруурун күзеп кагдым. Өгбелеривистен дамчып келген чараш байыр-наадымывыс кажанда-даа элеп-читпес дээрзин бо байырлалды көргеш бүзүредим - деп дыңнаткан.

Тыва Республиканың Чазааның Баштыңы Шолбан Валерьевич болгаш Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламентизиниң) Даргазы Каң-оол Тимурович чөөн-хемчикчилерге байырлалдар таварыштыр аас-кежикти күзээш, шылгараңгай малчыннарга Хүндүлүг бижиктерни тывыскан. 

Сезен ажыг шыырак мөгелерниң ачыр-дачыр сегиржип алыышкынының түңнелинде Тыва Республиканың Начын мөгези Сылдыс Монгушту октааш, Тыва Республиканың Чаан мөгези Эрес Кара-Сал шүглүп үнген. Үшкү-дөрткү черлерни Тыва Республиканың Начын мөгези Андрей Монгуш биле Улуг-Хем кожууннуң аныяк шыырак мөгези Айдың Монгуш үлешкеннер.

     Возврат к списку